Regulamin - Slaska Liga Amatorow 2023

Tiara
Surf
Circus
Circus
Przejdź do treści
Informacje
Regulamin Śląskiej Ligi Amatorów w Tenisie Stołowym - sezon 2023/2024
1. Organizatorzy.
1.1. Śląski Związek Tenisa Stołowego w Gliwicach (dalej w uproszczeniu jako ŚlZTS),

2. Cel i przepisy.
2.1. Współzawodnictwo drużynowe i indywidualne, podnoszenie poziomu sportowego oraz popularyzacja tenisa stołowego.
2.2. W ramach rozgrywek Śląskiej Ligi Amatorów (dalej w uproszczeniu jako ŚLA) obowiązują przepisy ustanowione przez Polski Związek Tenisa Stołowego (dalej w uproszczeniu jako PZTS), ŚlZTS oraz przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF), z uwzględnieniem różnic wynikających z niniejszego regulaminu.

3. Uczestnictwo.
3.1. W rozgrywkach ŚLA  mogą uczestniczyć kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (zwane dalej w uproszczeniu jako „klub”).
3.2. W rozgrywkach ŚLA nie jest wymagana licencja sportowa PZTS.
3.3. Prawo startu w ŚLA posiadają wyłącznie:
a) zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni do udziału w rozgrywkach w karcie ewidencyjnej, którzy potwierdzają własnoręcznym podpisem ważność badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach sportowych w dyscyplinie tenis stołowy,
b) zawodnicy amatorzy i zawodniczki amatorki nie posiadający licencji okresowych zawodnika wystawionej przez PZTS przez co najmniej 2 lata (ostatnia licencja okresowa w sezonie 2020/2021 lub wcześniejszym). Nie dotyczy to posiadania wyłącznie wystawionej przez PZTS licencji okresowej zawodnika weterana lub zawodnika niestowarzyszonego w sezonie 2023/2024 lub wcześniej,
c) zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje PZTS  urodzeni w 1983 lub starsi biorący udział w rozgrywkach wyczynowych (organizowanych przez PZTS lub okręgowy związek tenisa stołowego zrzeszony w PZTS) na poziomie co najwyżej III ligi,
d) zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje PZTS, urodzeni w 1973 i starsi biorący udział  w rozgrywkach wyczynowych - na poziomie co najwyżej II ligi.
3.4. Zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 1984 i młodsi, którzy w poprzednich sezonach posiadali licencją okresową PZTS mogą występować w ŚLA pod warunkiem wymaganej przerwy dwóch pełnych sezonów w rozgrywkach organizowanych przez PZTS.
3.5. Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje PZTS mogą reprezentować wyłącznie ten sam klub w rozgrywkach lig wyczynowych i ŚLA.
3.6. Od sezonu 2020/2021 w podstawowym składzie każdej drużyny musi grać w meczu amatorka lub amator nie posiadający licencji PZTS.
3.6.1. W/w zawodnik jest podstawowym zawodnikiem drużyny i w każdym spotkaniu musi rozegrać co najmniej trzy gry singlowe.
3.6.2. W/w zawodnik może być zmieniony podczas spotkania na zawodnika rezerwowego, ale zawodnik rezerwowy musi spełniać punkt regulaminu 3.6.
3.6.3. Za zawodnika amatora wg Śląskiej Ligi Amatorów uważa się:
a) zawodnika z rocznika 1984 i młodszego, który od co najmniej dwóch lat nie posiada licencji okresowej,
b) zawodnika z rocznika 1983 i starszego, który nie posiada aktualnej licencji okresowej PZTS, i w poprzednim sezonie 2022/2023 grał co najwyżej w 3 lub 4 lidze okręgowego związku tenisa stołowego,
c) zawodnika z rocznika 1983 i starszego, który posiada aktualną licencję okresową PZTS, ale nie uczestniczy w rozgrywkach ligi wyczynowej w sezonie 2023/2024, i w poprzednim sezonie 2022/2023 grał co najwyżej w 3 lub 4 lidze okręgowego związku tenisa stołowego. Jeżeli taki zawodnik rozegra mecz w lidze wyczynowej nie może już uczestniczyć w rozgrywkach ligi amatorskiej w sezonie 2023/2024 o statusie zawodnika amatora,
d) zawodnika z rocznika 1973 i starszego, który nie posiada aktualnej licencji okresowej PZTS, i w poprzednim sezonie 2022/2023 grał co najwyżej w 2 lidze okręgowego związku tenisa stołowego,
e) zawodnika, który w sezonie 2022/2023 posiadał licencję zawodniczą, weterana, niestowarzyszonego lub zawodnika niepełnosprawnego, ze względu na wymóg posiadania licencji zawodniczej umożliwiającej grę w lidze podczas pandemii Covid-19 (pkt 3.6.4).
3.6.4. Aneks do regulaminu obowiązującego w sezonie 2020/2021, który w razie konieczności (stan pandemii), będzie obowiązywał również w sezonie 2023/2024.
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym funkcjonowania sportu amatorskiego w okresie pandemii Covid-19, Śląski Związek Tenisa Stołowego  zdecydował, że wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Śląskiej Ligi Amatorów będą musieli posiadać aktualną licencję zawodniczą, wykupioną w Polskim Związku Tenisa stołowego. Licencją uprawniającą do udziału rozgrywkach ligi amatorów może być:
a/ licencja zawodnicza (młodzieżowa lub seniorska);
b/ licencja zawodnika niestowarzyszonego;
c/ licencja zawodnika weterana;
d/ licencja zawodnika niepełnosprawnego.
3.6.5. Jednocześnie ustala się, że posiadanie licencji zawodniczej (młodzieżowej lub seniorskiej) nie dyskwalifikuje zawodnika z gry w Śląskiej Lidze Amatorów w sezonie 2023/2024. Ale zabrania się udziału w rozgrywkach ligi wyczynowej!
3.6.6. Wszystkie licencje są ważne do końca czerwca 2024 roku i nie będą brane pod uwagę w sezonie 2024/2025.
3.6.7. Jednocześnie informujemy, że jeżeli zostanie ogłoszony stan pandemii i będzie stosowany wymóg posiadania licencji zawodniczej, to osoby nieposiadające takiej licencji PZTS nie będą uprawnione do uczestnictwa w/w rozgrywkach 2023/2024, chyba, że zmianie ulegną przepisy dotyczące ograniczenia działalności sportowej z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozwojowi epidemii Covid-19.
3.7. Od sezonu 2021/2022 w każdej drużynie może grać tylko jeden zawodnik posiadający licencje PZTS, urodzony w 1972 i starszy, biorący udział  w rozgrywkach wyczynowych - na poziomie II ligi.
3.7.1. W/w zawodnik jest podstawowym zawodnikiem drużyny i w każdym spotkaniu może rozegrać  trzy gry singlowe i grę podwójną.
3.7.2. W/w zawodnik może być zmieniony podczas spotkania na zawodnika rezerwowego, ale zawodnik rezerwowy musi spełniać punkt regulaminu 3.7.

4. Ubezpieczenie.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję zawodnicze, weterana lub niestowarzyszonego występujący w Śląskiej Lidze Amatorów są ubezpieczeni w zakresie NNW przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Pozostali zawodnicy powinni się ubezpieczyć we własnym zakresie. Śląski Związek nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach ŚLA.

5. Sprzęt sportowy.
5.1. Mecze Śląskiej Ligi Amatorów rozgrywane są piłkami tzw. trzygwiazdkowymi (oznaczenie: ***), chyba, że obie drużyny wspólnie podejmą inną decyzję przed każdym meczem.
5.2. W sezonie 2023/2024 we wszystkich ligach mecze będę rozgrywane piłkami plastikowymi.
5.3. Dopuszcza się do gry rakietki lub osobno - deski i okładziny - bez oznaczenia ITTF, ale z zachowaniem wymaganych kolorów okładzin, do rakietki ma być przyklejona obowiązkowo czarna okładzina. Druga natomiast może być różnego koloru (jasnego i kontrastowego w stosunku do koloru czarnej okładziny i koloru piłeczki . Nie dopuszcza się rakietek z dwoma okładzinami w tym samym kolorze.

6. Liczba drużyn uczestniczących w rozgrywkach i system rozgrywek w sezonie 2023/2024.
6.1.1. I liga ŚLA składa się z 10 drużyn.
6.2. II liga ŚLA składa się z 10 drużyn.
6.3. III liga ŚLA składa się z 10 drużyn.
6.4. IV Liga ŚLA składa się z 8 drużyn - od obecnego sezonu 2023/2024 dwie trzecie ligi zostały podzielone na III i IV ligę.
6.5. Rozgrywki ligowe ŚLA na wszystkich szczeblach będą prowadzone w systemie dwurundowym, metodą „każdy z każdym” w obydwu rundach. Gospodarze pierwszych meczów rewanże grają na wyjeździe.

6.6. Jeżeli z jakichkolwiek powodów, któraś z lig nie zostanie dokończona, o końcowej klasyfikacji decyduje zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

7. Zasady dotyczące rozgrywania meczu.
7.1. Mecz składa się z 9 gier pojedynczych i jednej gry podwójnej oraz jest rozgrywany według klucza:
1) A-X,
2) B-Y,
3) C-Z,
4) Gra podwójna,
5) B-X,
6) A-Z,
7) C-Y,
8) B-Z,
9) C-X,
10) A-Y
gdzie A, B, C to zawodnicy drużyny gospodarzy, a X, Y, Z to zawodnicy drużyny gości.

7.2. Po rozegraniu pierwszej serii gier pojedynczych, począwszy od gry podwójnej mogą być wprowadzeni zawodnicy rezerwowi, przy czym zawodnik zmieniony nie ma prawa powrotu do dalszego udziału w meczu.

8. Klasyfikacje.
8.1. W ramach rozgrywek ŚLA prowadzona jest klasyfikacja punktowa drużynowa i klasyfikacja punktowa indywidualna.
8.2. Klasyfikacja punktacja drużynowa (tzw. ranking drużynowy) ustalana jest według następujących zasad:
8.2.1. Drużyna uzyskuje:
1) za zwycięstwo w meczu - 2 punkty,
2) za remis - 1 punkt,
3) za porażkę - 0 punktów,
8.2.2. O kolejności drużyn decydują wyniki zamieszczone w tabeli uwzględniające sumę zdobytych punktów.
8.2.3. W przypadku 2 drużyn posiadających jednakową liczbę punktów w tabeli - o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniej rywalizacji.
8.2.4. W przypadku 3 i więcej drużyn posiadających jednakową liczbę punktów tworzy się dodatkową tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki meczów ligowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w której o zajętym miejscu decydują kolejno: liczba punktów, stosunek gier wygranych do przegranych, stosunek setów wygranych do przegranych oraz stosunek piłek zdobytych do straconych.
8.3. Klasyfikacja punktowa indywidualna (tzw. ranking indywidualny) uwzględnia za zwycięstwo w pojedynku indywidualnym - 1 punkt, za porażkę - 0 punktów.
8.3.1. W przypadku 2 zawodników posiadających jednakową liczbę punktów w tabeli - o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniej rywalizacji.
8.3.2. W przypadku 3 i więcej zawodników posiadających jednakową liczbę punktów tworzy się dodatkową tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami, w której o zajętym miejscu decydują kolejno: liczba zwycięstw, stosunek setów wygranych do przegranych oraz stosunek piłek zdobytych do straconych.
8.3.3. Do rankingu indywidualnego zaliczane są punkty zawodnika lub zawodniczki  zdobyte w meczu w grze pojedynczej oraz w meczu wygranym walkowerem, w przypadku wpisania do protokołu danych dotyczących 2 lub 3 zawodników lub zawodniczek.
8.3.4. Prowadzona jest również nieoficjalna klasyfikacja gry podwójnej, do której zaliczane są wyniki poszczególnych par klubowych.

9. Awanse i spadki.
9.1. Zespoły, które w I lidze ŚLA zajmą miejsca 9 i 10 spadają do II ligi, natomiast drużyna z miejsca 8, rozgrywa dwumecz barażowy z 3 zespołem II ligi. Gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół z II ligi.
9.2. Zespoły, które w II lidze zajęły miejsca 1 i 2 uzyskują bezpośredni awans do I ligi, zespoły II ligi z miejsc 9 i 10 spadają do III ligi, natomiast drużyna z 8 miejsca II ligi rozgrywa dwumecz barażowy z 3 zespołem III ligi. Gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół z III ligi.
9.3. Drużyny, które w III lidze zajęły miejsca 1 i 2 uzyskują bezpośredni awans do II ligi, zespoły III ligi z miejsc 9 i 10 spadają do IV ligi, natomiast drużyna z 8 miejsca III ligi rozgrywa dwumecz barażowy z 3 zespołem IV ligi. Gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół z IV ligi.
9.4. Drużyny, które w IV lidze zajęły miejsca 1 i 2 uzyskują bezpośredni awans do III ligi. Zespół, który zajął 3 miejsce w IV lidze rozgrywa mecz barażowy z 8 zespołem III ligi. Gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół z IV ligi.

10. Inne postanowienia dotyczące rozgrywek.
10.1. Miejsce i czas rozegrania meczu ustala się w oparciu o  informacje podane w terminarzu rozgrywek i charakterystyce poszczególnych drużyn według obowiązującego harmonogramu.
10.2. Maksymalny czas oczekiwania na rozpoczęcie meczu wynosi 30 min (dotyczy zarówno gości jak i gospodarzy).
10.3. Trzy mecze oddane walkowerem bez uzasadnionej przyczyny powodują wykluczenie drużyny z rozgrywek.
10.4. Mecz, w którym wystąpił zawodnik lub zawodniczka nieuprawnieni do gry (osoba nie ujęta w zgłoszeniu lub która rozegrała w tym samym tygodniu mecz w innym zespole tego samego klubu) weryfikowany jest jako walkower i nie jest zaliczany do liczby meczy oddanych walkowerem, które nie eliminują drużyny z rozgrywek.
10.5. Ten sam Klub może zgłosić do rozgrywek ŚLA dwie lub więcej drużyn.
10.5.1. W razie zgłoszenia przez klub dwie lub więcej drużyn w jednej lidze, przed rozpoczęciem rozgrywek należy zgłosić oddzielne imienne składy tych drużyn.
10.5.2. Zawodnik lub zawodniczka zgłoszeni do składu jednej drużyny nie może występować w drugiej drużynie tego samego klubu w tej samej lidze.
10.5.3.  Zawodnik lub zawodniczka tego samego klubu, którzy rozegrali w wyższej lidze 3 lub więcej meczy, tracą prawo gry w niższej lidze.
10.5.4. W niższej lidze może wystąpić zawodnik lub zawodniczka ze składu drużyny występującej w wyższej lidze, z wyjątkiem reprezentanta drużyny z wyższej ligi z tzw. „pierwszego składu”, czyli osoby, która w aktualnym rankingu indywidualnym sezonu 2023/2024 zajmuje jedno z 3 najwyżej notowanych miejsc spośród zawodników danego klubu.
10.6. Zabrania się, pod groźbą kary walkowera, jednoczesnego rozgrywania przez tą samą osobę dwóch lub więcej spotkań w dwóch lub więcej różnych drużynach w tym samym terminie ligowym.
10.7. W razie braku jednego zawodnika drużyna może rozegrać mecz w składzie dwuosobowym. W takim przypadku drużyna dwuosobowa oddaje walkowerem trzy pojedynki singlowe brakującego zawodnika, na rzecz drużyny przeciwnej.
10.8. Dopuszczalne jest zgłaszanie nowych zawodników do poszczególnych drużyn.
10.8.1. Zgłaszanie nowych zawodników do rozgrywek można dokonywać:
a) do czasu rozpoczęcia 3 kolejki ligowej I rundy rozgrywek sezonu 2023/2024,
b) w przerwie między I a II rundą.
10.9. W razie wycofania się drużyny z rozgrywek w I rundzie lub w przerwie między rundami, wyniki wszystkich meczy rozegranych z tą drużyną zostaną anulowane; w razie rozegrania przez taką drużynę pełnej rundy i wycofania się w trakcie II rundy rozgrywek zostaną anulowane tylko mecze II rundy, a drużyna zostanie sklasyfikowana na ostatnim miejscu z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy.
10.10. W razie wycofania się drużyny z rozgrywek w lidze wyższej (1 lub 2) po zakończeniu sezonu, drużyna zostanie zdegradowana do ligi niższej, a jej miejsce w lidze wyższej zajmie zespół, który przegrał mecz barażowy.
10.11. Jeżeli z ligi wyższej (1 lub 2) po zakończeniu sezonu wycofa się więcej niż jedna drużyna, to klucz awansu do ligi wyższej wygląda następująco:
- przegrany z meczów barażowych o awans do ligi wyższej,
- drużyna, która zajęła 9 miejsce w lidze wyższej (1 lub 2), rozegra baraże z drużyną, która zajęła 4 miejsce w lidze niższej (2 lub 3),
- przegrany z meczów barażowych 9 drużyny (1-2 liga) i 4 drużyny (2-3 liga),
- inne sytuacje (pkt. 13.3. regulaminu ligi).
10.12. Dopuszczalne jest przełożenie terminu meczu.
10.12.1. Do przełożenia meczu ligowego wymagana jest zgoda obu zespołów.
10.12.2. Drużyna poproszona o zmianę terminu nie ma obowiązku zgadzać się na przełożenie meczu, jeżeli byłoby to dla niej niekorzystne.
10.12.3. W wyjątkowych sytuacjach, w razie braku zgody jednej z drużyn na przełożenie meczu, decyzję w tej kwestii podejmuje Wydział Rozgrywek ŚLZTS.
10.12.4. Przełożony mecz musi być rozegrany najpóźniej w najbliższym wolnym terminie pomiędzy kolejkami ligowymi, wynikającym z terminarza ligowego.
10.12.5. Mecze dwóch ostatnich kolejek pierwszej i drugiej rundy nie mogą być rozgrywane w terminie późniejszym bez zgody Wydziału Rozgrywek ŚlZTS.
10.12.6. Każdorazową zmianę terminu rozegrania spotkania należy niezwłocznie zgłosić na adres mailowy: sebastiankrupa@poczta.onet.pl  lub nr telefonu 501 340 717.
10.13. W ŚLA z rozgrywek po zakończeniu sezonu 2022/2023 wycofały się drużyny:
I Liga:
- Schodbyd Mysłowice
- KS Ogniwo Rogoźna Żory
III Liga:
- MUKS Czerwionka-Leszczyny
- UKS Quo Vadis II Zabrze Makoszowy
10.14. Drużyna MOSiR Czeladź zmieniła nazwę na TKKF Michałek Sławków.
10.15. Drużyna LKS Wilki II Wilcza przejęła miejsce w I lidze po wycofaniu się Schodbudu Mysłowice.
10.16. Do rozgrywek ŚLA w sezonie 2023/2024 zgłosiły się 3 nowe drużyny:
- Chełm Śląski
- UKS IV Chorzów
- Speed Team Stolarzowice
10.17. Od sezonu 2023/2024 mecze I i II ligi muszą być rozgrywane co najmniej na dwóch lub trzech stołach. Nie będzie możliwości rozgrywania spotkań tylko na jednym stole. W III i IV lidze ten przepis nie obowiązuje.
10.18.  Przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 przedyskutowana zostanie możliwość zmiany regulaminu dotyczącego uczestniczenia zawodnika weterana reprezentującego ten sam klub (liga wyczynowa i liga amatorska) pkt.3.5. Zmiana ta będzie dotyczyła tylko drużyn amatorskich z I ligi (nie uczestniczących w ligach wyczynowych), które do swojego składu będą mogły zgłosić jednego zawodnika weterana reprezentującego klub wyczynowy, który nie bierze udziału w rozgrywkach Śląskiej Ligi Amatorów.

11. Sprawozdawczość wynikowa.
11.1. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości wynikowej ciążą na upoważnionym przedstawicielu drużyny będącej gospodarzem meczu.
11.2. Po wprowadzeniu elektronicznego systemu wpisywania wyników należy zamieścić je na stronie Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w ciągu 24 godzin od rozegrania meczu według zasad określonych przez organizatora w odrębnym dokumencie.
11.3. Do końca tygodnia, w którym miała miejsce dana kolejka ligowa, należy przesłać drogą mailową lub za pomocą mms-a fotokopię lub skanu protokołu z rozegranego meczu. Maila zawierającego ww. fotokopię lub skan należy przesłać na adres: sebastiankrupa@poczta.onet.pl, natomiast mmsa na nr telefonu: 501 340 717.
11.4. Oryginał protokołu z meczu należy przesłać na adres korespondencyjny Śląskiego Związku Tenisa Stołowego: 44-113 Gliwice, ul. Partyzantów 25 z dopiskiem „ŚLA”.
11.5. Zbiorcze wyniki każdej kolejki są przesyłane drogą elektroniczną do Biura Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
11.6. Brak podania wyniku oraz zaniechanie przesłania fotokopii protokołu do 7 dni od dnia rozegrania meczu może skutkować ukaraniem gospodarza spotkania walkowerem.

12. Nagrody.
12.1. W ramach rozgrywek ŚLA przewidziano następujące nagrody:
a) Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w rozgrywkach drużynowych I, II i III  ligi ŚLA przewidziane są bony na sprzęt sportowy ufundowane przez Śląski Związek Tenisa Stołowego,
b) Za zajęcie miejsc 1 - 3 w rozgrywkach drużynowych I, II i III ligi wręczone zostaną puchary i dyplomy ufundowane przez Śląski Związek Tenisa Stołowego,

13. Postanowienia końcowe:
13.1. Przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024 przedyskutowana została możliwość połączenia dwóch grup III ligi w jedną III ligę (w sytuacji, gdy liga będzie liczyć poniżej 13 drużyn) lub podziału III ligi na III i IV ligę ŚLA. Z uwagi na zgłoszenie się 18 drużyn do w/w ligi zarząd Śląskiego Związku postanowił podzielić III ligę na dwie ligi (III i IV) w celu łatwiejszego wyłaniania drużyn awansujących do wyższych lig.
13.3. Rozgrywki Śląskiej Ligi Amatorów nadzoruje bezpośrednio Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, który rozstrzyga wszystkie sytuacje sporne nie ujęte w powyższym regulaminie ŚLA.

Gliwice, 31.08.2023 r.
Wróć do spisu treści