Logo
Regulamin Grand Prix Śląska Amatorów w Tenisie Stołowym

Regulamin - Chorzów - 2019


VII EDYCJA  GRAND PRIX ŚLĄSKA AMATORÓW
W TENISIE STOŁOWYM


CEL TURNIEJU:
Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych zawodników oraz wyłonienie najlepszych zawodników  w naszym regionie.

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane w 4 terminach: marzec, kwiecień-maj, październik i listopad. Pierwszy turniej rozegrany zostanie 31 marca 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie, przy ulicy Św. Piotra 9a.
Turniej zostanie przeprowadzony na 9 stołach.

UCZESTNICTWO:
W kategoriach mogą wziąć udział:
- amatorzy, którzy nie ukończyli 40 lat i nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach PZTS,
- amatorzy, którzy co najmniej od 2 lat nie biorą udziału w rozgrywkach PZTS,
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS, którzy nie grają wyżej niż w III lidze (obowiązuje 2 letnia przerwa w rozgrywkach I i II ligi),
- zawodnicy UKS Chorzów.

KATEGORIE WIEKOWE:
Turnieje rozgrywane będą w następujących kategoriach:

- Kategoria A    - Zawodnicy do 21 lat (rocznik 1998 i młodsi),
- Kategoria B    - Zawodnicy 22-45 lat (rocznik 1974-1997),
- Kategoria C    - Zawodnicy pow. 45 lat (rocznik 1973 i starsi),
- Kategoria D    - Amatorzy nie zrzeszeni w PZTS i zawodnicy zrzeszeni do III ligi,
- Kategoria E     - Kobiety (zawody zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się conajmniej 4 zawodniczki).


SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody rozegrane zostaną system mieszanym (grupowo-pucharowym) do 3 wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w przypadku małej ilości zawodników.
W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.

ROZSTAWIENIE:
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg zeszłorocznego cyklu Grand Prix.

WPISOWE DO ZAWODÓW:
- wpisowe do zawodów wynosi 15 zł za pierwszą kategorię, dla młodzieży szkolnej i za drugą kategorię wpisowe wynosi 5 zł.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU:

do 10.00        - potwierdzenia udziału w turnieju,
10.10             - losowanie gier,    
10.15             - rozpoczęcie gier w kategoriach A, B, C i E,
12.00             - rozpoczęcie gier w kategorii D,                  
14.00-15.00    - zakończenie zawodów - wręczenie nagród.    

NAGRODY:
Dla  najlepszych  3 zawodników w każdej kategorii wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe lub karty podarunkowe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia główny i Organizator zawodów!

ORGANIZATORZY:
UKS „Chorzów”
UM Chorzów


Powrót